ПРО ЗАБОРОНУ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМЕНУВАННЯ

     04.03.2019 р.                                                                                                                                                                                                             м.Київ

     Громадська організація «Асоціація подологів України» (надалі – «Асоціація») є громадською некомерційною організацією, яка належним чином зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

   Здійснюючи свою діяльність на засадах законності, прозорості, відкритості та публічності, Асоціація одночасно вимагає дотримання вказаних стандартів у взаємовигідних відносинах зі своїми партнерами та третіми особами. Політика Асоціації зводиться до неприпустимості будь-яких порушень як прав об’єднання загалом, так і його членів зокрема.

     Водночас, останнім часом непоодинокими стали випадки неправомірного використання певних атрибутів Асоціації (зокрема, йдеться про її найменування) третіми особами, які, діючи від імені та без попередньої згоди Асоціації, намагаються здобути у власних інтересах певні переваги та вигоди майнового та/або немайнового характеру. Звертаємо Вашу увагу, що подібні дії є неприпустимими і незаконними, адже завдають суттєвої шкоди інтересам Асоціації, не дозволяючи максимально ефективно досягати виконання її статутних завдань і реалізації програмних принципів її діяльності.

     При цьому, змушені Вас проінформувати, що неправомірне використання найменування громадської організації є грубим порушенням вимог чинного законодавства України, оскільки відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону України від 22.03.2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання.

 

     Крім того, звертаємо увагу, що згідно із положеннями частини першої статті 490 Цивільного кодексу України Асоціація володіє наступними виключними правами інтелектуальної власності на власне найменування:

  1. правом на використання найменування;

  2. правом перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування, в тому числі забороняти таке використання;

  3. інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

     Відтак, з огляду на вищенаведене, керуючись відповідними нормами Цивільного кодексу України та Закону України «Про громадські об’єднання», застерігаємо, що використання найменування Громадської організації «Асоціація подологів України» без попередньої письмової згоди Асоціації та в цілях, не пов’язаних із її діяльністю є порушенням чинного законодавства України та підставою для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності. Діяти від імені Асоціації та звертатися із письмовими чи усними заявами, клопотаннями, скаргами, подавати інші необхідні документи чи вчиняти будь-які інші фактичні та/або юридичні дії від імені  Громадської організації «Асоціація подологів України» мають право лише уповноважені попередньою письмовою згодою Асоціації особи.

     Таким чином, наполегливо рекомендуємо у подальшому утримуватися від описаних вище чи тотожних дій, спрямованих на порушення інтересів Асоціації. У разі продовження незаконного використання найменування Асоціації, остання залишає за собою право на вжиття адекватних, необхідних та пропорційних заходів щодо захисту своїх законних прав та інтересів, у тому числі, шляхом звернення до правоохоронних та судових органів.

     З повагою,

     Президент

     Громадської організації

     «Асоціація подологів України»

     Беднарчук О.І.